УГОДА КОРИСТУВАЧА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця угода користувача (далі-Угода) відноситься до сайту Зубок CRM, розташованого за адресою - https://zubok-crm.com/ua, і до всіх сторонніх сайтів і сервісів, пов'язаних з даною інтернет-платформою.

Сайт https://zubok-crm.com/ua (далі – Сайт) є власністю підприємства ФОП Пануров Юрій Вікторович, IBAN UA573220010000026005310059105, ЄДРПОУ 2968416517. Україна, 71611, Запорізька Обл., Василівський район, смт. Степногірськ, вул. Сухоіванівська, Буд. 9. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001 ЄДРПОУ Банка 21133352.
Ця Угода регулює відносини між адміністрацією сайту Зубок CRM, розташованому за адресою - https://zubok-crm.com/ua (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного сайту.
Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.
Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін в ньому.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:
"Зубок CRM" - Інтернет-платформа, розташована на доменному імені zubok-crm.com, здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-сайту і супутніх йому сервісів.
Адміністрація сайту Інтернет-платформи-співробітники, уповноважені на управління Сайтом, що діють від імені даної організації.
Користувач сайту Інтернет-платформи – далі-Користувач) - особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
Зміст сайту ( далі-зміст) - є охоронюваними результатами інтелектуальної діяльності.

ПРЕДМЕТ УГОДИ
Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві інтернет-платформи для доступу до інформації, що міститься на сайті, та послуг, що надаються.
Інтернет-платформа надає користувачеві наступні види послуг(сервісів):
доступ до електронного контенту на безкоштовній і платній основі, з правом надання або споживання IT послуг;
доступ до навігації інтернет-сайту;
надання Користувачеві можливості запитів на IT послуги;
доступ до інформації про IT послугу;
інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках інтернет-сайту.
Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-сайту, а також будь-які їх наступні модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-сайту.
Доступ до інтернет-сайту надається на безкоштовній основі.
Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Адміністрація сайту має право:
Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції угоди на сайті.
Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
Користувач має право:
Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.
Користуватися всіма наявними на сайті послугами.
Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг інтернет-сайту.
Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
Користувач сайту зобов'язується:
Надавати за запитом Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг даного сайту.
Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні сайту.
Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу сайту.
Не поширювати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України Про фізичних або юридичних осіб.
Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою адміністрації сайту.
Не використовувати сервіси Сайту з метою:
завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
порушення прав неповнолітніх осіб і (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
утиску прав меншин.
представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного інтернет-сайту.
введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якої домовленості між користувачами сайту, розміщених на сайті.

Користувачеві забороняється:
Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту даної інтернет-платформи;
Порушувати належне функціонування сайту;
Будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;
Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на сайті;
Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.
Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту.
Використовувати Сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-платформи або інших осіб.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
Сайт і зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється адміністрацією сайту.
Зміст сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.
Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
Запит на навчання, пропонований на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача.
Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені користувача облікового запису.
Користувач повинен негайно повідомити адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона використовувалася з порушеннями умов даної Угоди без повідомлення Користувача.
Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови надання послуг, що надаються на сайті.
Інформація, що розміщується на сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку послуг, пропонованих на сайті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Будь-які збитки, які користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого користувача, адміністрацією сайту не відшкодовуються.
Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
Належне функціонування сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА
Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідне у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів сайту.
Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або Безпеки Організації, користувачів.
Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю угоду або містяться в інших документах Умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії сайту або з причини технічної неполадки або проблеми.
    
На цьому сайті використовуються файли cookies для покращення вашого інтерфейсу користувача.